1
Người đại diện: Jung Taeseong
Mã số thuế: 2500644856
Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm từ plastic
Ngày cấp: 20/12/2018
Trạng Thái: Đang Hoạt Động
MÃ SỐ THUẾ NỘP THAY CÔNG TY TNHH HAEINCNS VINA

Danh mục ngành nghề:

  • Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
  • Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
  • Sản xuất sản phẩm từ plastic