1
MINI MART 01 – CÔNG TY TNHH THE MAGIC VIỆT NAM
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

4719 : Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

Ngành nghề kinh doanh:

– 4632: Bán buôn thực phẩm
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 4633: Bán buôn đồ uống
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 4711: Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
+ (Thực hiện theo Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 và Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc quy hoạch kinh doanh nông sản , thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh)
– 4719: Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
+ Chi tiết: – Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại Bán lẻ nhiều loại hàng hoá trong các siêu thị, minimart, trung tâm thương mại, bán nhiều loại hàng hóa: Quần áo, giày dép, đồ dùng, hàng ngũ kim, mỹ phẩm, đồ trang sức, đồ chơi (Trừ loại đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khoẻ của trẻ em hoặc gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội) ; đồ thể thao, lương thực thực phẩm, trong đó lương thực, thực phẩm, đồ uống hoặc sản phẩm thuốc lá thuốc lào có doanh thu chiếm tỷ trọng nhỏ hơn các mặt hàng khác.
– 4721: Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh
+ (Thực hiện theo Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 và Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc quy hoạch kinh doanh nông sản , thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh)
– 4722: Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
+ Chi tiết: – Rau, quả tươi, đông lạnh hoặc được bảo quản, chế biến; – Sữa, sản phẩm từ sữa và trứng; – Thịt và sản phẩm từ thịt gia súc, gia cầm, tươi, đông lạnh và chế biến; – Hàng thuỷ sản tươi, đông lạnh và chế biến; – Bánh, mứt, kẹo; – Thực phẩm khác. – Kinh doanh thực phẩm chức năng
– Ngành nghề chưa có mã: Doanh nghiệp phải thực hiện đúng Quy chế Khu Công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định số 99/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2003 của Chính Phủ khi hoạt động đầu tư kinh doanh trong Khu Công nghệ cao.Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI