3
NET 767 GAMING
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

6190 : Hoạt động viễn thông khác

Ngành nghề kinh doanh:

– 4633: Bán buôn đồ uống
– 4641: Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
– 4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
+ (trừ dược phẩm)
– 4651: Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
– 5629: Dịch vụ ăn uống khác
+ (trừ hoạt động quán bar và quán giải khát có khiêu vũ).
– 5630: Dịch vụ phục vụ đồ uống
+ (trừ hoạt động quán bar và quán giải khát có khiêu vũ).
– 6190: Hoạt động viễn thông khác
+ chi tiết: Hoạt động của các điểm truy cập internet.
– 9329: Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
+ chi tiết: điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (không kinh doanh trò chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khỏe của trẻ em hoặc ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội và không kinh doanh trò chơi có thưởng)

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI