1
Tỉnh thành : BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Điện thoại: 0949489668
Người đại diện: Nguyễn Tuấn Lộc
Mã số thuế: 3502433517
Ngày cấp: 17/08/2020
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
NGUYỄN TUẤN LỘC (HKD LỘC MINH)