1241
Ngành nghề : NHÀ HÀNG
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)62583266
NHÀ HÀNG THỦY
NHÀ HÀNG VEN SÔNG THỦY QUÁN,
ĐẶC SẢN 3 MIỀN,
CÁC MÓN :
– GÀ NÒI (GÀ ĐÁ),
– GÀ TỘC,
– HẢI SẢN
  • NHÀ HÀNG
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI