1
Tỉnh thành : CẦN THƠ
Điện thoại: 02923649262
Người đại diện: Nguyễn Văn Thóc
Mã số thuế: 1600168736-004
Ngành nghề chính: Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
NHÀ MÁY ĐÔNG LẠNH THỦY SẢN ĐẠI TÂY DƯƠNG N.V – CHI NHÁNH CÔNG TY CP NAM VIỆT

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn thực phẩm
  • Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
  • Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
  • Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật
  • Sản xuất điện
  • Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa
  • Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
  • Truyền tải và phân phối điện