1
Tỉnh thành : BÌNH THUẬN
Điện thoại: 02523666222
Người đại diện: Vũ Thanh Hải
Mã số thuế: 0100100079-088
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 4 – CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
  • Sản xuất điện
  • Sản xuất khác chưa được phân vào đâu