278
Ngành nghề : PHÒNG KHÁM NHI
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)39780425
NINH THỊ TUYẾT – CHUYÊN KHOA NỘI NHI NHIỄM – DA LIỄU
GIỜ KHÁM:
THỨ 2 – THỨ 7: 16h30 – 21h00
  • PHÒNG KHÁM NHI
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI