824
Ngành nghề : PHÒNG KHÁM ĐÔNG Y
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)38555201
Email: dongteduong@gmail.com
PHÒNG CHẨN TRỊ ĐỒNG TẾ ĐƯỜNG
– CHẨN ĐOÁN CHUYÊN NGHIỆP
– TRỊ LIỆU HIỆU QUẢ
– CHÂM CỨU ĐẶC SẮC
– CHUYÊN TRỊ CÁC BỆNH MÃN TÍNH
  • PHÒNG KHÁM ĐÔNG Y
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI