1
PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH – CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN QUÂN DÂN 102
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

8620 : Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa

Ngành nghề kinh doanh:

– 4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
+ Chi tiết:
– Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế
– Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
– 4659: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
+ Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế
– 4772: Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
– 8620: Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa
+ Chi tiết: – Hoạt động khám, chữa bệnh, tư vấn và chăm sóc sức khoẻ trong lĩnh vực y tế đa khoa và chuyên khoa do các bác sỹ và các chuyên gia y tế, các nhà phẫu thuật đảm nhận;
-Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền; Phòng chẩn trị y học cổ truyền; Phòng xét nghiệm; Phòng khám chẩn đoán hình ảnh, Phòng X- quang

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI