1
Tỉnh thành : ĐẮK NÔNG
Người đại diện: HỒ SƠN
Mã số thuế: 6400404696
PHÒNG NÔNG NGHIỆP & PTNT HUYỆN CƯ JÚT