494
Ngành nghề : PHÒNG THU ÂM
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: (024)972003433
PHÒNG THU ÂM HÀ NỘI REC
Thu âm ca khúc bán chuyên và chuyên nghiệp Hòa âm phối khí, sáng tác, quay video clip, MV chuyên nghiệp & đào tạo kỹ thuật viên phòng thu âm….
  • PHÒNG THU ÂM
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI