1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: Nguyễn Tấn Tài
Mã số thuế: 0315426793
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
PHÒNG TƯ PHÁP QUẬN 3

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)