1000
Ngành nghề : HỦ TIẾU
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)38564653
QUÁN HỦ TIẾU NAM VANG HỒNG THẠNH
PHỤC VỤ CÁC MÓN:
– BÁN HỦ TÍU
– BÁNH BAO
– BÒ KHO
– XÍU MẠI
– HÁ CẢO
  • HỦ TIẾU
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI