1
Tỉnh thành : NGHỆ AN
Điện thoại: 02383785888
Người đại diện: Đậu Văn Trung
Mã số thuế: 2900650371-001
Ngành nghề chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác
QUỸ TÍN DỤNG ND XÃ NAM THANH – PHÒNG GIAO DỊCH XÃ NAM THÁI

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động trung gian tiền tệ khác