513
Tỉnh thành : BÌNH DƯƠNG
Điện thoại: (0274)3657124
QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN PHƯỚC HÒA
– NHẬN TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN, KHÔNG KỲ HẠN.
– CHO VAY TRẢ GÓP, SX KD, TIÊU DÙNG
– DV CHUYỂN TIỀN ĐIỆN TỬ TRONG NƯỚC NHANH CHÓNG, TIỆN LỢI, AN TOÀN & BẢO MẬT
– TIỀN GỬI CỦA KHÁCH HÀNG ĐƯỢC BẢO HIỂM TẠI BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM
  • NGÂN HÀNG – DỊCH VỤ & TƯ VẤN
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI