SỞ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ TỈNH QUẢNG NGÃI

96 NGUYỄN NGHIÊM, P.NGHĨA CHÁNH, TP.QUẢNG NGÃI, QUẢNG NGÃI
7 Tháng Tư, 2020 / 1677
SỞ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ TỈNH QUẢNG NGÃI
Ngành nghề : CHƯA PHÂN LOẠI
Tỉnh thành : QUẢNG NGÃI
Điện thoại : (0255)3822868