1
Tỉnh thành : KHÁNH HÒA
Điện thoại: 02583363403
Người đại diện: HỒ HOÀNG LANG
Mã số thuế: 4201825583
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN CẤP 1 – LOẠI 1- QUẢN LÝ KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT NINH HÒA

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu