1
Tỉnh thành : QUẢNG BÌNH
Người đại diện: Phạm Văn Thọ
Mã số thuế: 3101064710-018
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN LOẠI 2 – CẤP 2 –  NAM TRẠCH

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu