1
Tỉnh thành : QUẢNG BÌNH
Người đại diện: Hoàng Văn Giáp
Mã số thuế: 3101064830-007
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN LOẠI 4 – CẤP 2 – TRƯỜNG SƠN

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu