1
Người đại diện: UBND xã Lãng Sơn
Mã số thuế: 2901964973-004
Ngành nghề chính: HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ KHÁC
Ngày cấp: 28/12/2018
Trạng Thái: Đang Hoạt Động
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI – CCT ANH SƠN-UBND XÃ LÃNG SƠN

Danh mục ngành nghề:

  • HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ KHÁC