1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Người đại diện: Trần Thanh Linh
Mã số thuế: 0108560487-001
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI-CCT BA ĐÌNH-PHƯỜNG ĐIỆN BIÊN

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu