1
Tỉnh thành : QUẢNG BÌNH
Người đại diện: Cổ Kim Thảo
Mã số thuế: 3101064968-014
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI-CCT BA ĐỒN-XÃ QUẢNG TIÊN

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu