1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: 0432242082
Người đại diện: Phạm Thanh Phong
Mã số thuế: 0108566538-013
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI – CCT BẮC TỪ LIÊM – PHƯỜNG TÂY TỰU

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu