1
Người đại diện: chi cục thuế cẩm mỹ
Mã số thuế: 3603609333-003
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 17/12/2018
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI – CCT CẨM MỸ – XÃ XUÂN MỸ

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu