1
Tỉnh thành : THANH HÓA
Người đại diện: ĐỖ XUÂN BẢY
Mã số thuế: 2802609230
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI – CCT CẨM THỦY

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu