1
Tỉnh thành : CẦN THƠ
Điện thoại: 02923695330
Người đại diện: NGUYỄN VĂN THẮNG
Mã số thuế: 1801624107
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI – CCT CỜ ĐỎ

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu