1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Người đại diện: Nguyễn Văn Chí
Mã số thuế: 0108567080-003
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI – CCT ĐAN PHƯỢNG – UBND XÃ ĐAN PHƯỢNG

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu