1
Tỉnh thành : THÁI NGUYÊN
Người đại diện: ĐỖ VĂN CƯỜNG
Mã số thuế: 4601531965
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI – CCT ĐỊNH HÓA

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu