1
Người đại diện: NGUYỄN QUANG ÚY
Mã số thuế: 3200686695
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI – CCT ĐÔNG HÀ

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu