1
Tỉnh thành : THANH HÓA
Điện thoại: 02373820116
Người đại diện: Lê Văn Hùng
Mã số thuế: 2802608050
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI –  CCT ĐÔNG SƠN- XÃ ĐÔNG QUANG