1
Tỉnh thành : BÌNH PHƯỚC
Người đại diện: TRẦN QUANG VINH
Mã số thuế: 3801192362
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI – CCT ĐỒNG XOÀI