1
Tỉnh thành : HÀ NAM
Người đại diện: NGUYỄN THỊ MINH HUỆ
Mã số thuế: 0700821604
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI – CCT DUY TIÊN

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu