1
Tỉnh thành : KIÊN GIANG
Điện thoại: 02973824039
Người đại diện: NGUYỄN MINH QUANG
Mã số thuế: 1702149884
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI – CCT GÒ QUAO

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu