1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Người đại diện: Dương Minh Đạo
Mã số thuế: 0108564315-014
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI – CCT HAI BÀ TRƯNG – PHƯỜNG BẠCH ĐẰNG

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu