1
Tỉnh thành : BẮC GIANG
Người đại diện: Nguyễn Thị Thuỷ
Mã số thuế: 2400855892-025
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI – CCT HIỆP HOÀ – XÃ ĐẠI THÀNH

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu