1
Tỉnh thành : NINH BÌNH
Người đại diện: PHẠM VĂN HẢI
Mã số thuế: 2700884894
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI – CCT HOA LƯ

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu