1
Tỉnh thành : BÌNH ĐỊNH
Người đại diện: Nguyễn Thuận
Mã số thuế: 4101532833-014
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI – CCT HOÀI NHƠN – HOÀI TÂN