1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Người đại diện: Nguyễn Thị Thanh Hoa
Mã số thuế: 0108568630-008
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI -CCT HOÀNG MAI- PHƯỜNG LĨNH NAM

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu