1
Tỉnh thành : NINH THUẬN
Điện thoại: 02593864531
Người đại diện: TRẦN CHÍ LIÊU
Mã số thuế: 4500628696
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI – CCT HUYỆN NINH PHƯỚC

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu