1
Tỉnh thành : QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 02323513667
Người đại diện: ĐOÀN NGỌC ANH
Mã số thuế: 3101064855
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI – CCT HUYỆN QUẢNG TRẠCH

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu