1
Tỉnh thành : QUẢNG BÌNH
Người đại diện: Hoàng Văn An
Mã số thuế: 3101064855-016
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI – CCT HUYỆN QUẢNG TRẠCH –  CẢNH DƯƠNG

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu