1
Tỉnh thành : QUẢNG BÌNH
Người đại diện: Trần Xuân Nghĩa
Mã số thuế: 3101064855-004
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI – CCT HUYỆN QUẢNG TRẠCH – QUẢNG LIÊN

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu