1
Tỉnh thành : NINH THUẬN
Người đại diện: NGUYỄN NGỌC THƯ
Mã số thuế: 4500628657
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI – CCT HUYỆN THUẬN BẮC

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu