1
Tỉnh thành : ĐẮK NÔNG
Điện thoại: 02613584201
Người đại diện: ĐINH VŨ ANH
Mã số thuế: 6400400451
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI – CCT KRÔNG NÔ

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu