1
Tỉnh thành : QUẢNG BÌNH
Người đại diện: Hà Quyết Thành
Mã số thuế: 3101064809-013
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI – CCT LỆ THỦY – LỘC THỦY

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu