1
Tỉnh thành : QUẢNG BÌNH
Người đại diện: Hà Quyết Thành
Mã số thuế: 3101064809-005
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI – CCT LỆ THỦY – MAI THỦY

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu