1
Tỉnh thành : HÒA BÌNH
Điện thoại: 02182216900021882
Người đại diện: NGUYỄN ANH TUẤN
Mã số thuế: 5400502973
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI – CCT LƯƠNG SƠN

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu