1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Người đại diện: Nguyễn Đức Tha
Mã số thuế: 0108565421-013
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI-CCT MỸ ĐỨC- TT ĐẠI NGHĨA

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu