1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Người đại diện: Nguyễn Văn Phương
Mã số thuế: 0108565421-021
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI-CCT MỸ ĐỨC- XÃ HỢP THANH

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu